Ordensreglement

Brande Styrke og motion tager afstand til brug af doping. Det vil til en hver tid være muligt for Brande Styrke og Motion at udtage medlemmer til en dopingtest. Hvis et medlem bliver testet positiv i en dopingtest eller nægter at deltage i en dopingtest vil medlemmet blive bortvist fra Brande Styrke og Motion i et år uden varsel. Alle omkostninger ved dopingtesten vil blive dækket af det enkelte medlem hvis testen viser sig at være positiv. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Brande Styrke og Motion har følgende regelsæt som skal overholdes.

  • Der skal benyttes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. Der må ikke trænes i bar overkrop.
  • Dit adgangskort er personligt og må ikke udlånes eller på nogen måde overgives til andre personer. Det er ikke tilladt at lukke andre personer ind i centret.
  • Man skal vise hensyn til andre i centret. Man skal følge instruktørens anvisninger.
  • Ryd op efter dig selv og sæt brugte skiver og vægte på plads efter brug.
  • Døre mærket med nødudgang må kun benyttes i nødstilfælde.
  • Der må ikke ryges eller indtages alkohol i centret.
  • Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til anden person eller refunderes.
  • Der vil være et område hvor børn under 15 år kan opholde sig. Det er op til det medlem som medbringer et barn at sikre sig at barnet bliver i området hvor børn må opholde sig.
  • Al færdsel i centret sker på eget ansvar.
  • Mistes adgangskortet bliver man opkrævet for et nyt adgangskort.